Zamknij okno

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie Wersja do druku Drukuj dokument

Działalność opiniodawcza

W Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie działają składy orzekające, złożone z trzech członków Kolegium. Składy orzekające i przewodniczącego składu wyznacza prezes izby.

Do właściwości składów orzekających należy wydawanie opinii w sprawach określonych ustawowo, dotyczących:

 

  • możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych (opinia wydawana jest na wniosek organu wykonawczego jst)
  • możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
  • planowanej kwoty długu
  • przedkładanych projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z uzasadnieniem
  • przedkładanych przez wójtów/burmistrzów/prezydentów miast oraz przez zarządy powiatów i województw  informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze
  • przedkładanych przez wójtów/burmistrzów/prezydentów miast oraz przez zarządy powiatów i województw sprawozdaniach z wykonania budżetu
  • wniosków komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie uchwały rady o nieudzieleniu organowi wykonawczemu absolutorium
  • przedkładanych projektów uchwał o wieloletniej prognozie finansowej
  • programów postępowań naprawczych jednostek samorządu terytorialnego.

Załączniki

Działalność opiniodawcza Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w 2018 r. (71.6kB)    
Działalność opiniodawcza Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w 2017 r. (324.2kB)    
Działalność opiniodawcza Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w 2016 r. (324.3kB)    
Działalność opiniodawcza Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w 2015 r. (75.8kB)    
Działalność opiniodawcza Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w 2014 r. (81.5kB)    
Działalność opiniodawcza Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w 2013 r. (83.1kB)    
Działalność opiniodawcza Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w 2012 r. (81kB)    
Działalność opiniodawcza Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w 2011 r. (78.8kB)    
Działalność opiniodawcza Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w 2010 r. (75.7kB)    
Działalność opiniodawcza Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w 2009 r. (82.9kB)    
Działalność opiniodawcza Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w 2008 r. (83.1kB)    
Źródło informacji:
Małgorzata Natoniewska
Data wytworzenia:
2010-08-31 12:52:29
Data publikacji:
2010-08-31 22:29:34
Ostatnia zmiana:
2019-02-05 10:21:01